HAUGAZEL TEST | MYASPIRAVI TEST  

BEREKEN SNEL EN EENVOUDIG HOE VOORDELIG ASPIRAVI ENERGY VOOR U IS

Met behulp van deze rekenmodule kan u voor uw persoonlijke situatie snel en eenvoudig berekenen hoe voordelig uw elektriciteit bij Aspiravi Energy is.

Vul de diverse parameters zo correct mogelijk in om een getrouw beeld te bekomen van uw toekomstige energiekosten bij Aspiravi Energy.

Op dit ogenblik is het nog niet mogelijk om uw terugleververgoeding te berekenen. U kan de tarieven voor de teruglevering van uw injectie terugvinden op de tariefkaarten.

Tariefcalculator

Simulatie is momenteel niet mogelijk wegens een update aan de servers.

Indien u toch een simulatie wenst kan u contact opnemen met de klantendienst per mail via welkom@aspiravi-energy.be.

De prijssimulatie is een concrete toepassing van de prijzen vermeld op de Aspiravi-Energy-tariefkaart die geldig zijn op de datum van de prijssimulatie en dit voor een duur van 1 jaar. De weergegeven prijzen zijn BTW inclusief en houden voor particulieren rekening met 21% BTW. Indien u op latere datum een energiecontract met Aspiravi Energy ondertekent, kan reeds een nieuwe tariefkaart van toepassing zijn. De resultaten van deze simulaties geven u een prijsindicatie waarvan de accuraatheid afhankelijk is van de juistheid van de door u verstrekte gegevens: uw geschat reëel verbruik als ook uw persoonlijke gegevens (woonplaats, aantal gezinsleden, etc.). Aspiravi Energy kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onnauwkeurigheden in deze indicatieve simulatie.

Op de websites van de gewestelijke regulatoren kan u nagaan wat het goedkoopste product is.
VREG: VREG V-test
Wallonië: www.compacwape.be
Brugel: Brugel - Brusim